Κουβεντούλα

Μοσχοµύριστος, Αγιοβάδιστος τόπος
Σπαρµένος απ’ άκρη σ’ άκρη µε λείψανα Αγίων.
Χώρος συνάντησης των απογόνων του Αδάµ µε τον
ξεχασµένο δηµιουργό. Εδώ ο άνθρωπος προσπαθεί,
αγωνίζεται. Ο Θεός διαρκώς του προσφέρεται. Το
ίδιο και ο άνθρωπος. Αγία Τράπεζα, θυσιαστήριο ο
Άθωνας. Προχωράς και η ψυχή σου
αναπνέει. Κάθε συνάντηση πνευµατικό
διδασκαλείο. Ρίχνεις τα δίχτυα σου και
ψαρεύεις τροφή πνευµατική από
θάλασσες παραδείσιες.

– Ευλογείτε Γέροντα.
– Ο κύριος να σε ευλογεί χαρά µου.
– Είστε πολλά χρόνια στο Άγιον
Όρος;
– Είµαι εξήντα χρόνια, αλλά τι είναι
εξήντα χρόνια για το Θεό; Μια
ανάσα είναι.

– Γέροντα θα ήθελα να πείτε δύο
πράγµατα για τη νηστεία.
– Για να πεις κάτι πρέπει να το βιώνεις, να
το ζεις. Μόνο ένας που έχει γεννηθεί κοντά σε
θάλασσα ή είναι ναυτικός µπορεί να µιλήσει για τη
θάλασσα. Αλλά θα κάνω υπακοή στο θέληµά σου
και θα σου πω τί λένε οι πατέρες οι οποίοι ήταν
φίλοι της νηστείας.

– Η νηστεία Γέροντα είναι σκοπός;
– Η νηστεία δεν είναι σκοπός, είναι µέσο. Να,
σκοπός σου ήταν να έλθεις στο Άγιον Όρος, ήταν ο
προορισµός σου. Το καραβάκι που σε έφερε είναι
το µέσο. Έτσι και η νηστεία, είναι ένα από τα µέσα
που µας έδωσε η αγάπη του Θεού για να Τον
ποθούµε. Ο Θεός είναι ο προορισµός µας.

– Πότε εµφανίστηκε η νηστεία;
– Η νηστεία είναι συνοµήλικη µε την ανθρωπότητα.
Μέσα στον Παράδεισο δόθηκε στον άνθρωπο από
τον Θεό, µας λέει ο Μ. Βασίλειος.

– Γιατί όµως ο Θεός έδωσε τη νηστεία, για να
περιορίσει τον άνθρωπο;
– Όχι, για να τον ελευθερώσει! Ο Ιερός
Χρυσόστοµος γράφει ότι ο Θεός δηµιουργώντας
τον άνθρωπο τον έφερε και τον παρέδωσε στο χέρι
της νηστείας, η οποία είναι φιλόστοργη µητέρα και
άριστος διδάσκαλος. Της εµπιστεύτηκε δηλαδή την
σωτηρία του. Άρα η νηστεία είναι παιδαγωγός, δεν
περιορίζει αλλά καλλιεργεί τον άνθρωπο.

– Είναι αναγκαία η νηστεία Γέροντα;
– Θα σου απαντήσει πάλι ο Χρυσόστοµος: «Αν
η νηστεία ήταν αναγκαία στον Παράδεισο,
είναι πολύ περισσότερο αναγκαία έξω από τον
Παράδεισο. Αν ήταν χρήσιµο το φάρµακο πριν
από τον τραυµατισµό, είναι πολύ περισσότερο
χρήσιµο µετά τον τραυµατισµό». Κατάλαβες;
– Τι;
– Η νηστεία µέσα στον Παράδεισο
δόθηκε προληπτικά στον άνθρωπο για
να µην πέσει. Αφού ο άνθρωπος έπεσε
δίδεται θεραπευτικά.

– Τελικά ποιος ο σκοπός της νηστείας;
– Η νηστεία µαραίνει τις κακές επιθυµίες,
λέει ο Άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής, την
καρδιά µας την µαλακώνει, συµπληρώνει ο Άγιος
Συµεών ο νέος Θεολόγος. Κάθε καλό και αγαθό
έργο δια της νηστείας κατορθώνεται και
τελειοποιείται, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο
Παλαµάς. Για όλους αυτούς τους λόγους ο Ιερός
Χρυσόστοµος µας εξοµολογείτε την αγάπη του
προς τη νηστεία. «Αγαπώ τη νηστεία, γιατί είναι
µητέρα σωφροσύνης και πηγή κάθε φιλοσοφηµένης
πράξεως».

– Πώς πρέπει να νηστεύουµε;
– Η νηστεία είναι µέσο και όπλο πνευµατικό το
οποίο δεν περιορίζεται µόνο στη διατροφή, πρέπει
όλος ο άνθρωπος ψυχοσωµατικά να συµµετέχει.
Άκου τι µας λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος.
«Νηστεύεις; Απόδειξέ το δια µέσου των ίδιων των
έργων. Αν δεις εχθρό, να συµφιλιωθείς µαζί του.
Αν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις. Να νηστεύουν τα
χέρια, παραµένοντας καθαρά από την αρπαγή και
την πλεονεξία. Να νηστεύουν τα πόδια ξεκόβοντας
από δρόµους που οδηγούν στην αµαρτία. .εν τρως
κρέας; Να µη φας και την ακολασία δια µέσου των
µατιών. Ας νηστεύει και η ακοή. Και η νηστεία της
ακοής είναι να µη δέχεσαι κακολογιές και
διαβολές. Ας νηστεύει και το στόµα από αισχρά
λόγια. .ιότι τι όφελος έχουµε, όταν απέχουµε από
πουλερικά και ψάρια, δαγκώνουµε όµως και
κατατρώγουµε τους αδελφούς µας;

– Πως δαγκώνουµε και κατατρώµε τους αδελφούς
µας;
– Με την συκοφαντία και την κατάκριση, που
ξεκινούν από την έλλειψη αγάπης για τον αδελφό
µας.

– Ευχαριστώ Γέροντα, πολύ µε ωφελήσατε.
– Ευχαριστίες πρέπουν στον Θεό που φώτισε του
Αγίους µας.

– Την ευχή σας.
– Στο καλό η χάρις του Θεού να σε σκεπάζει, η
Παναγιά µας να σε προστατεύει και οι Άγιοί µας να
σε συντροφεύουν.

Και µη ξεχνάς νηστεία κυρίως είναι να πεινάσεις για Θεό!!!

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Νουθεσίες

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.