Άσχετο : περί διαδικτυακού λόγου


Ο διαδικτυακός λόγος συχνά είναι δυσνόητος…όχι στην πολυπλοκότητά του μα στην ορολογία του…ας βοηθήσουμε λιγάκι

ARPANet Ο πρόγονος του Internet. Δημιουργήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο άμυνας στα τέλη του ’60 ως πείραμα για τη δημιουργία δικτύου ευρείας περιοχής που θα μπορούσε να ‘επιβιώσει’ μετά από πυρηνική καταστροφή.

BROWSER Φυλλομετρητής. Το πρόγραμμα που μετατρέπει τη γλώσσα HTML που λαμβάνετε μέσω

INTERNET , σε εικόνες και κείμενο.

COOKIE Πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν server στον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη που επισκέπτεται κάποια σελίδα. Ο browser συνήθως το αποθηκεύει και το επιστρέφει σε επόμενη επίσκεψη.

DLL Dynamic Link Libraries Κοινόχρηστες βιβλιοθήκες

EDO RAM Μνήμη για motherboard

FTP File Transfer Protocol Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων μέσω δικτύου

GIF Graphic Interchange Format Μέθοδος συμπίεσης ή/και κωδικοποίησης γραφικών

HTML HyperText Markup Language

Γλώσσα δημιουργίας σελίδων web

ISP Internet Service Provider Παροχέας (προμηθευτής) υπηρεσιών internet

JAVA Γλώσσα προγραμματισμού εστιασμένη στα δίκτυα. LAN Local Area Network Τοπικό δίκτυο
MIDI Musical Instrument Digital Interface
Πρωτόκολλο επικοινωνίας μουσικών οργάνων

ΝΕΤΙΖΕΝ O διαδικτυακός ‘πολίτης’ .

OLE Object Linking and Embedding
Συμβατότητα διασύνδεσης αντικειμένων σας επιτρέπει, εκτός των άλλων, να αντιγράφετε τμήματα ενός εγγράφου σε μια άλλη εφαρμογή.
POP Post Office Protocol Πρωτόκολλο που επιτρέπει την ανάγνωση email από έναν server (π.χ POP3)

RAM Random Access Memory Η μνήμη του υπολογιστή

SLIP Serial Line Internet Protocol
Πρωτόκολλο σύνδεσης στο Internet μέσω σειραϊκών συνδέσεων. Ο υπολογιστής του χρήστη γίνεται κόμβος του δικτύου. Εκτοπίζεται από το PPP

TCP/IP Transmission Control Protocol /Internet Protocol Πρωτόκολλο ελέγχου επικοινωνίας Internet

URL Uniform Resource Locator Ανεύρεση Ομοιόμορφων Πόρων. Η ονοματολογία του Internet.

VRAM Video RAM Είδος μνήμης για κάρτες γραφικών

WWW World Wide Web (ή W3) Παγκόσμιος Ιστός. Το γραφικό περιβάλλον του Internet.

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Σκόρπια

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.