Δ΄ Κυριακή των νηστειών

Το απολυτίκιο του Αγίου

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὀ ἂγονον ἐγεωργήσας, καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἲς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας, καί γέγονας φωστήρ τήν Οἰκούμενην λάμπων τοῖς θαύμασι,Ἱωάννη πατήρ ἡμών ὃσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν»

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΗ

Μία μία οι αρετές που περιγράφει στο βιβλίο του «Κλίμαξ» ο Άγ. Ιωάννης είναι οι εξής:

1. Αποταγή (απάρνηση των εγκοσμίων)

2. Απροσπάθεια (έλλειψη προσπάθειας στην πνευματική ζωή)

3. Ξενιτεία (φυγή από τον κόσμο)

4 Υπακοή

5. Μετάνοια

6. Μνήμη θανάτου

7. Χαροποιό πένθος

8. Αοργισία

9. Μνησικακία (να θυμάσαι το κακό που σου έκαναν και να θέλεις να το ανταποδώσεις)

10. Καταλαλιά (δηλ. κατάκριση)

11. Πολυλογία και σιωπή

12. Ψεύδος

13. Ακηδία (οκνηρία, αδιαφορία προς την άσκηση, παραμέληση των μοναχικών υποσχέσεων)

14. Γαστριμαργία (Να μην χορταίνεις)

15. Άγνοια16. Φιλαργυρία

17. Αναισθησία (απόκρουση του φόβου του Θεού)

18. Ύπνος και Προσευχή

19. Αγρυπνία (καταπολέμηση του ύπνου ως εγρήγορση στην αρετή)

20. Δειλία (έλλειψη τόλμης στην πρόοδο της πνευματικής ζωής)

21. Κενοδοξία (επιθυμία δόξας για ασήμαντα πράγματα)

22. Υπερηφάνεια (άρνηση Θεού και εξύψωσή του εαυτού μας)

23. Λογισμοί βλασφημίας

24. Πραότητα και απλότητα

25. Ταπεινοφροσύνη

26. Διάκριση

27. Ησυχία (ιερά ησυχία, σωματική και ψυχική)

28. Προσευχή

29. Απάθεια (έλλειψη παθών)

30. Αγάπη, ελπίς , πίστη

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ύμνοι

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.