Η των τριών ύμνησις ήν ήδον Νέοι.

Ευλογητός εί Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, ο Υπερύμνητος και Υπερυψούμενος εις τους αιώνας, και ευλογημένον το όνομα της δόξης Σου το Αγιον, το Υπερύμνητον και Υπερυψούμενον εις τους αιώνας. Ευλογημένος εί εν τω ναώ της Αγίας Δόξης Σου , ο Υπερύμνητος και Υπερυψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος εί ο βλέπων αβύσσους, ο καθήμενος επί Χερουβείμ, ο Υπερύμνητος και Υπερυψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος εί ο επί θρόνου δόξης της Βασιλείας, ο Υπερύμνητος και Υπερυψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος εί εν τω στερεώματι του ουρανού, ο Υπερύμνητος και Υπερυψούμενος εις τους αιώνας.
Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ύμνοι

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.