Γλυκέ Πόνε, Αναστάσιμε Θάνατε, Έρχου…

Ως γαρ υιός τεχθείς και ως αμνός αχθείς, και ως πρόβατον σφαγείς,

και ως άνθρωπος ταφείς, ανέστη εκ νεκρών ο Θεός, φύσει Θεός ων και

άνθρωπος. Ός έστι τα πάντα, καθ’ ό κρίνει νόμος, καθ’ ό διδάσκει λόγος,

καθ’ ό σώζει χάρις, καθ’ ό γεννά πατήρ, καθ’ ό γεννάται υιός, καθ’ ό

πάσχει πρόβατον, καθ’ ό θάπτεται άνθρωπος, καθ’ ό ανίσταται Θεός.

Ούτος έστιν Ιησούς ο Χριστός, ού η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.